Šerujte ovu vest i pomozite nam da stigne na prave adrese!

Poklon je namenjen za 100 dece po 150 komada godišnje

Uslov za dobijanje poklona je da se dostavi sledeća dokumentacija:
1. medicinska dokumentacija kao dokaz o dijagnozi,
2. zdravstvena knjižica deteta,
3. dokaz o mesečnim prihodima porodice i broju članova,
4. dokaz o samohranom roditeljstvu,
5. dokaz o dečijem dodatku
*napomena – tražena dokumentacija se koristi za rangiranje kandidata. Nije neophodno da kandidat zadovolji u isto vreme uslove broj 3, 4 i 5, već samo neki od tih uslova.
** svi učesnici će imati pogodnosti pri kupovini Tonus hleba, iako ne uđu u prvih 100 dobitnika poklona.

Prijave za konkurs možete slati po vašem izboru:
1. Na e-mail: office@trivitgroup.com
2. Poštom na adresu: Za „Trivit-pek“ AD, 21460 Vrbas, ul. Kulski put bb.
3. Dokumentaciju lično predati u neki od naših maloprodajnih objekata: Novi Beograd – ul. Goce Delčeva 27, Novi Sad – Stražilovska 31 ili Bulevar Oslobođenja 43-51, Zrenjanin – dr Laze Kostića 7d, Vrbas – Maršala Tita 102, Kula – Maršala Tita 95.